steel-containers.com

PROJEKT

Tytuł projektu

Internacjonalizacja przedsiębiorstwa WIM Michał Olejarz poprzez wprowadzenie produktów na wybrane rynki zagraniczne

Cele projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości eksportowych firmy WIM Michał Olejarz na rynek Litwy, Łotwy, Estonii oraz Rumuni, a co za tym idzie wzrost sprzedaży eksportowej w tych krajach. Całość realizowanego przedsięwzięcia pozytywnie wpłynie na wizerunek przedsiębiorstwa oraz poprawę pozycji konkurencyjnej Wnioskodawcy na poziomie międzynarodowym.

Planowane efekty

Wejście na zagraniczne rynki umożliwi Wnioskodawcy pozyskanie nowych odbiorców produktów, co bezpośrednio przyczyni się do wzrostu sprzedaży produktów i zwiększenia przychodów spółki.

Instytucja pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Termin Realizacji: 10.2022r. – 12.2023r.

Całkowita wartość projektu: 617 669,10 PLN

Wkład UE: 426 844,50 PLN (85%)